Když bývalo XIX. století

Silnice mezi Libercem a Trutnovem

4. březen 1849

Aby se dovoz potravy do vyšších horských krajin usnadnil, založena bude silnice mezi Libercem a Trutnovem, ku které aerar přispěje s 180.000 zl. stř. Silnice tato podle návrhu má tažena býti skrze Bydžovsko od krajských hranic u Ernstthalu přes Vichov, Hrabačov, Jilemnici, Brannau, Vrchlabí, Lanov Prostřední, Schmidtdorf, Lauterwasser, Neudorf, Schwarzenthal, Johannesbad, Freiheit a Malé Buky, má mezi Johanncsbadem a Schwarzenlhalcm dotknouti se vsi Schwarzenberku, v Královehradecku, a pak přes Kalnou a Staré MěsTo Vésti do Trutnova.

Aby silnice talo úplně užitečnou se stala pro horáky, a spojení osad horských s dolejšími úrodnými rovinami dosaženo bylo, povolena je postranní silnice od aerarní silnice u Nových Zámků přes Hostinné (Arnau), Gutsmuts, Prosečné, Dolejší, Malý a Prostřední Lanov s jedné, a s druhé strany od Hostinného přes Arnsdorf, Seify, Theresienthal, Forsterbad a Forst až do Lauterwasseru. Stavbu těchto postranních silnic převzaly dominie s pomocí aeraru. Hlavní silnice bude stavena cestou konkurrence. Hlavní silnice, pokud se potáhne Bydžovskem, vyměřena jest na 18.761 1/12, a obě postranní silnice na 12.518, v celku na 31.279 1/12 sáhů. Rovnání z většího dílu na hlínaté půdě nemohlo býti, rokem 1847 pro mokro řádně předsevzato, přece se však tohoto a r. 1848 některé kusy dokonaly.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849