Když bývalo XIX. století

Časopis Vlastimil

4. březen 1849

Od několika dní vychází zde pod jménem Vlastimil nový časopis, populární a velmi laciný (každodenně číslo velikosli Večerniho Listu za 6 zl. v. č. ročně).

Bude to orgán zdejších sedmašedesátníků, z nichžto někteří, jako dr. Fischer, Karel Brosche, Fortner, Hely atd. nejvíce se o vydávání tohoto časopisu starají, a jak se praví, v četném počtu zdarma mezi lid rozšiřuji. Na prvních číslech, která až posud vyšla, není ještě pozorovati tak zřejmě pravý oučel pp. sedmašedesátníků: oni totiž chtí z počátku hezky opatrně lákati a pak teprva později s pravou barvou na světlo přijiti.

Časopis jest oslatně psán výbornou češtinou, tak že opravdu jsme zvědavi jméno onoho „zdárného vlastence" zvěděti, který za peníze svou ruku těmto pánům prodává. Na časopisu samém uvádí se jistý p. Javůrek jako redaktor, o němžto ale máme mnohou příčinu mysliti, že jenom své jméno jinému propůjčuje.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849