Když bývalo XIX. století

Armáda jest k válce připravena

26. únor 1849

Z Milána 26. února píši Štýrsko-Hradecké Noviny o nepokojích a nastávající válce takto: Maršál Radecký ujišžťoval své vojsko, že za 5 nebo 6 neděl se rozhodne, zdali ve Vlaších válka nebo mír bude. Armáda jest k válce připravena, a paní důstojníkův i ouředníkův, které doposud v Lombardsko-Benátsku byly, opustily zem.

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849