Když bývalo XIX. století

Národní a zeměpisní mapa

2. březen 1849

Rakouské ministerstvo dalo shotoviti národní a zeměpisní mapu, na níž zjímavý obraz našich národností se zřetelně zjevuje. Zajímá:

Dolní Rakousko dohromady 1,494,399 obyvatelů; mezi těmi 1,474,067 Němců, 11,803 Čechů, 4,233 Chorvatů a 4,296 Židů.

Štýrsko: 650,000 Němců, 352,874 Vinitů.

Korutansko a Krajinsko: 784,786 obv.; z těch 506,266 Slovinců, 17,697 Chorvatů, 260,821 Němců, 2 Židi.

Pomorská země: 500,101; mezi tím 185,757 Slovinců, 134,545 Chorvato-Srbů, 116,860 Vlachů, 48,569 Furlanů, 1,555 a Valachů, 9,385 Němců, 3,530 Židů.

Čechy: 4,347.962 obyvatelů; z nich 1,727,950 Němců, 2,549,975 Čechů, 70,037 Židů.

Morava a Slézsko: 2,250 594 obyvatelů: mezi nimi 751.325 Němců, 1,327,120 Moravanů, 131,422 Poláků; 663 Chorvatů, 40,064 Židů.

Halič a Bukovina i Krakov: 5.253,621 obyv. z nichž 2.001,143 Poláků, 2,182 Čechů, 2,616,769 Rusinů, 2,339 Rusů, 140,626 Moldavanů, 133,000 Němců, 3,446 Maďarů, 5,384 Arménů, 346,702 Židů.

Dalmatsko: 404,640 obyv.; z těch 374,725 Srbů, 28,500 Vlachů, 1,005 Albanů, 400 Židů.

Benátsko: 2,257,200 obyv.; z nich 12,036 Němců, 26,317 Slovinců, 1,873,002 Vlachů, 4,760 Židů.

Uhry: 11,000,000 obyvalelů; mezi těmi 1.156,400 Němců, 1,822,730 Slováků, 475,310 Rusínů, 739,240 Srbů a Slavonů , 689,580 Chorvátů, 49.600 Slovinců, 13,580 Bulharů, 4,708,260 Maďarů, 1,029,680 Valachů, 33,000 Cikánů, 10,000 Řeků, 4,000 Vlachů, 8,000 Arménů, 265,620 Židů.

Pomezí vojenské: 1,226,408 obyv.; totiž 41.337 Němců, 9,590 Čechů a Slováků, 524,048 Chorvatů, 330,176 Srbů a Slavonců, 1,283 Albanů, 203,931 Valachů, 106,069 Maďarů, 424 Vlachů, 537 Židů.

Císařské vojsko: 492.486 mužů; mezi těmi 128.286 Němců, 96,300 Čechů, 37,700 Poláků, 50,100 Rusínů, 22,000 Slovinců, 27,600 Chorvátů, 10,000 Srbů, 52,700 Vlachů, 4,300 Frulanů, 20,700 Valachů a Moldavanů, 32,500 Maďarů, 600 Cikánů.

Veškeré mocnářství čítá 37,593,096 obyvatelů; z nichžto

Němců  7,980,920
Čechů, Moravanů a Slováků   5,819,700
Poláků   2,172,265
Rusinů   3,144,598
Slovinců   1,143,514
Chorvátů   1,263,921
Srbů, Dalmatinců, Slovenů   1,614,934
Bulharů   13,780
  
tedy Slovanů vůbec   15,170,612

to jest více nežli ještě jednou tolik co Němců, a trřikrát tolik co Maďaru; neboť těch jest jenom 5 millionů.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849