Když bývalo XIX. století

Lékaři v Kalifornii

2. březen 1849

V Kalifornii nabývají nyní lékaři velmi snadně velkého bohatství, neboť jest tam mnoho nemocných, a za každou návštěvu platí se lékaři po 18 dolařích; mnohý lékař získá denně po 100 dol. i více.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849