Když bývalo XIX. století

Zimniční zlatochtivost Číňanů

2. březen 1849

Zimniční zlatochtivost zmocnila se již i také Číňanů. Každý rok stěhuje se z Číny 60—80,000 lidí do Tokienu, Singapore, Siamu Javy a Borneo; tohoto stěhování hledí užíti amerikanšti spekulanti a vystěhovance do Kalifornie přivábiti. Stěhování ze Severo-amerikanských států do Kalifornie trvá neustále, a ještě se nezmenšilo. Do konce Ledna odtáhlo do Kalifornie na 99 lodích 5719 osob, a mnohem více korábů chystá se tam na cestu. Dováží se tam mnoho stříbra a přiváží zlato. V městě Francisco je za 2 mil. dolarů složeno zlatého prachu. Napadnutím as na střevic sněhu bylo hledání zlata v Kalifornii na krátký čas překaženo.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849