Když bývalo XIX. století

Němci v Čechách mají zůstat spojení s Čechy

8. březen 1849

Noviny Kurandovy Ostdeutsche Post, které Čechům nejsou hrubě příznivy, nechají si z Prahy psát mezi jiným takto: „Němci v Čechách mají podle navržené ústavy zůstat spojení s Čechy, aspoň mají míti společný sněm. Dokládá se při tom, že kraje budou podle národností rozděleny, ale v Čechách jenom pro severní Němce zvláštní kraje utvořeny."

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849