Když bývalo XIX. století

Vojsko v Pendžabu

9. březen 1849

Anglické vojsko, kleré nyní v Pendžabu v poli leží, stojí denně 50.000 zl. stř. Toto vojsko má s sebou nesmírnou silu jiných lidí, neb každý sprostý voják od Bengalské armády (jsou to lidé vyšších kast) má nejméně 5 nebo 6 služebníků, voják od Bombayské armády má obyčejně 3 služebníky, a štábní důstojník má jich 60 a ještě více. S takovýmto komonstvem je každá armáda nesmírně veliká a neohebná.

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849