Když bývalo XIX. století

Spojení Vojvodoviny s Terstem

10. březen 1849

V Záhřebě. Z jistých pramenů doslýcháme, že ministerstvo obchodu opravdu zamýšlí regulování Sávy až k Sísku a odlud železnici přes Záhřeb a Karlovec do Kamených Mostů (v Krajnsku) co nejdříve započíli. (Tím by byla obchodu v Jihoslovansku jmenovitě pro spojení Vojvodoviny s Terstem znamenitá silnice otevřena.)

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849