Když bývalo XIX. století

My zůstaneme zásadám svým vždy věrní

10. březen 1849

Včera večer o 10 hodinách přijeli po železnici naši poslancové: Rieger, Neuberg, Havelka, Klaudi, Škoda a jiní. Dověděli jsme se mnoho bližších zpráv a neopomineme všechno časem čtenářstvu sděliti.

Přiznáváme se, že nás důležitost této doby a neočekávané vystoupení vlády tak zarazily, že ještě posud jako ve snách na všechno hledíme, co se děje.

Ať si se ale děje cokoliv, a byť i sebe horší bylo, my zůstaneme zásadám svým vždy věrní a neustoupíme od nich, leč by nám to mocí zabráněno bylo.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849