Když bývalo XIX. století

Ve Francouzích je vojsko díl národa

6. březen 1849

Francouz vstoupí do vojska obyčejně s chutí, pro něj nemá služba vojenská nic hnusného, nic protivného. Froucouz seznámí se s lehkostí s vojenským cvikem, a podrobí se rád kázni, protože nahlíží, že bez kázně by vojsko jako cele k mnoho ve své pověsti ztratilo. Ve Francouzích lpí posud na práporech slará vojenská sláva, a každý Francouz, vstupuje do vojska, míní se býti oučastným této slávy, i hledí aby francouzské vojsko starou svou slávu si zachovalo.

...

V ostatní Evropě považuje se vojsko tak, jakoby k národu nepatřilo; ne tak ve Francouzích, tam je vojsko díl národa.

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849