Když bývalo XIX. století

Emancipace Židů

1. březen 1849

Z Brna, dne 1. Března. Emancipací Židů jest posud předmětem živých a prudkých rozmluv, a to ne jen u vzdělaných, nýbrž i v besedách rolníkův. Lid náš myslí vůbec, že mu bude velmi uškozeno, jestli Židům práva občanská budou udělena. V tom případu nemohou sedláci rovnému právu přivyknouti.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849