Když bývalo XIX. století

Lev XIII.

*2.3.1810 - † 20.7.1903

Lev XIII., vlastním jménem Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci byl 256. papežem katolické církve (1878–1903).

V roce 1837 byl vysvěcený na kněze a byl přijat do řad papežských diplomatů. Řehoř XVI. jej v roce 1843 vyslal jako nuncia do Belgie. V roce 1846 se stal biskupem v Perugii a o 7 let později kardinálem.

V roce 1860 protestoval proti anexi Perugie Sardinským královstvím. 20. února 1878 byl zvolen nástupcem papeže Pia IX. Jeho hlavním cílem bylo přizpůsobit římskokatolickou církev moderní době. Podporoval ve Vatikánu studium astronomie a přírodních věd a zpřístupnil část vatikánských archívů vědcům bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

Lev XIII. provedl značnou reorganizaci církevních struktur. Založil 248 nových diecézí a arcidiecézí, většinou mimoevropských (včetně 28 v USA), a dva patriarcháty (pro severní Afriku a Indii s Japonskem). Zavedl termín odloučení bratři pro křesťany nesjednocené s Římem. V roce 1893 zavedl svátek Svaté rodiny. Na konci svého pontifikátu vydal nové regule pro cenzuru a 17. září 1900 novelizoval Index zakázaných knih.

Jednu svou encykliku, Quae ad nos, věnoval Lev XIII. přímo českým biskupům, které v ní vyzval k naléhavým opatřením proti postupující sekularizaci českého národa. Díky Lvu XIII. byla také založena česká kolej v Římě, zv. Bohemicum.

Zdroj: Wikipedia