Když bývalo XIX. století

Řehoř XVI.

*18.9.1765 - † 1.6.1846

Řehoř XVI., vlastním jménem Bartolomeo Alberto Cappellari byl v letech 1831–1846 papežem.

Jako papež hlásal tezi o absolutní převaze církevní moci nad světskou, vystupoval proti odluce církve od státu, např. v encyklice Mirari vos. Řehoř XVI. zemřel v Římě a zůstal pochován v bazilice sv. Petra.

Zdroj: Wikipedia