Když bývalo XIX. století

Pius VII.

*14.8.1742 - † 20.8.1823

Pius VII., vlastním jménem Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti byl papežem katolické církve od 14. března 1800 až do své smrti 1823.

Přel se s Napoleonem o postavení církve ve Francii a jím porobené Evropě, korunoval jej sice na císaře, nicméně jejich spory stále rostly a nakonec vygradovaly v otevřený konflikt: Napoleon anektoval Řím, Pius VII. jej exkomunikoval a Napoleon jej na oplátku zase internoval.

Postupně obnovoval Tovaryšstvo Ježíšovo, nejprve pro jednotlivé země a nakonec, 7. srpna 1814, s celosvětovou působností. V poslední třetině svého pontifikátu, po pádu Napoleona, obnovil Papežský stát i prestiž papežství poničené Napoleonskými válkami.

Zdroj: Wikipedia