Když bývalo XIX. století

Metel Ožegović

*4.5.1814 - † 9.2.1890

Baron Metel Ožegović z Barlabaševca byl chorvatský šlechtic, politik a reformátor.

Byl celoživotním obhájcem a propagátorem chorvatštiny. Práva studoval v Budapešti. V létech 1836 až 1845 byl notářem ve Varaždinu. V roce 1838 založil národní knihovnu.

V letech 1843 - 1844 byl členem chorvatského parlamentu, 1847 - 1848 pak poslancem uherského sněmu v Bratislavě. V roce 1848 byl členem delegace, která neúspěšně vyjednávala s představiteli maďarské vlády.

Energicky oponoval chorvatsko-maďarskému kompromisu z roku 1868, po kterém se stáhl z veřejného života.

Zdroj: Wikipedia