Když bývalo XIX. století

Ludwik Mierosławski

*17.1.1814 - † 22.11.1878

Ludwik Adam Mierosławski byl polský revolucionár, spisovatel a básník.

Účastnil se povstaní z let 1830 - 1831 a v roce 1846 vedl povstaní v Poznani. V roce 1848 sa znova pokusil o povstání v Poznani. Byl činný i jako básník a historik.

Zdroj: Wikipedia