Když bývalo XIX. století

Muhammad Alí

*1769 - † 2.8.1848

Muhammad Alí Paša byl egyptský místokrál, vojevůdce, ale také diktátor.

Muhammad Alí se narodil pravděpodobně v Makedonii a po smrti rodičů se ho ujal místodržící provincie, který zabezpečil jeho výchovu, počátek vojenské kariéry a oženil ho se svou neteří. Díky svému ochránci byl roku 1798 jmenován velitelem tureckého vojska v Egyptě. Po Napoleonově odplutí ovládl s pomocí armády do roku 1801 postupně celou zemi.

V roce 1805 ho sultán jmenoval místokrálem Egypta s titulem paši. Muhammad Alí zkonsolidovat zemi a zpacifikoval útočné beduínské kmeny. Rázně potlačil britské pokusy o vměšování do egyptské vnitřní politiky a v roce 1811 plně stabilizoval situaci vyvražděním tehdejší vojenské a politické elity - mamlúků.

Od roku 1819 prováděl samostatnou zahraniční politiku, jejíž součástí se stala úspěšná expanze na Arabský poloostrov, do Súdánu a do východního Středomoří. V roce 1827 poskytl sultánovi vojenskou pomoc, která měla udusit řecké povstání, ale spojené turecké a egyptské loďstvo bylo zničeno evropskými velmocemi v bitvě u Navarina. Egyptský vládce požadoval po sultánovi kompenzaci škody, a když se jí nedočkal, zahájil proti němu v roce 1831 válku, zastavenou až evropskými mocnostmi. V roce 1841 obdržel titul místokrále dědičně.

Jeho říše byla organizována podle tureckého vzoru, základem moci však zůstala armáda, doplňovaná násilnými odvody. Kvůli odvodům a neúměrným daním docházelo k povstáním porobeného obyvatelstva, vojáci však dokázali všechny rebelie potlačit.

V roce 1848 se egyptský místokrál vzdal trůnu ve prospěch svého syna Ibráhíma a tím založil novou dynastii, vládnoucí Egyptu (pod formální osmanskou a méně formální britskou správou) až do roku 1952.

Zdroj: Wikipedia