Když bývalo XIX. století

Georg von Ramberg

*25.2.1786 - † 2.9.1855

Georg Heinrich Freiherr von Ramberg byl rakouský d§stojník, polní maršál a rytíř řádu Marie Terezie.

Georg von Ramberg se vyznamenal v mnoha kampaních jako štábní důstojník, byl také diplomatem a kartografem. V roce 1805 nastoupil na 19 let do pruské armády a zúčastnil se tažení proti Napoleonovi.

V roce 1808 opustil pruskou armádu a vstoupil do služby rakouské. Vyznamenal se v bitvách u Aspern a Wagramu.

V létech 1810 - 1812 měl na starosti na mapování Maďarska. V roce 1835 byl povýšen na plukovníka, 1843 na generálmajora a 1848 na polního maršála. Podílel se na obležení Vídně v roce 1848. Vyznamenal se při potlačování maďarské revoluce. Od roku 1850 až do odchodu do důchodu v roce 1854 byl velitelem pevnosti Terezín .

Zdroj: Wikipedia