Když bývalo XIX. století

Sien-feng

*17.6.1831 - † 22.8.1861

Sien-feng byl 9. čínský císař z madžuské dynastie Čching.

Císařem se stal po smrti svého otce v roce 1850. Během jeho panování došlo k velkým povstáním. V roce 1850 začalo povstání tchaj-pchingů, rolnická vzpoura Číny proti mandžuské říši Čching, jíž byla Čína součástí. Definitivně poraženo bylo až v roce 1864. Během válek bylo zničeno na 600 měst a asi 20 milionů lidí zabito.

V druhé opiové válce v 1856-1860 čína opět s Anglií prohrála. Po dobytí Pekingu anglo-francouzskou trestnou výpravou uprchl císař do letního paláce kde zůstal až do své smrti.

V důsledku válek byla Čína opět nucena k podstatným ústupkům, zejména pokud jde o otevření se obchodu. Navíc v roce 1857 získalo Rusko severní Madžusko, kde vznikl Vladivostok.

Měl jediného syna Tchung-č' s konkubínou Cixi. Ta po Sien-fengově smrti převzala regentství a stal se jednou z nejmocnějších žen v čínské historii.

Zdroj: Wikipedia