Když bývalo XIX. století

Abderrahmane

*1778 - † 1859

Mulaj Abderrahmane (Abd-er-Rahman) byl marocký sultán od 1822 do 1859.

Úspěšně konsolidoval moc v zemi, ale v zahraniční politice utrpěl několik neúspěchů. V roce 1829 byly rakouským loďstvem odstřelovány přístavy Al-Araisz, Asilah a Tetouan, protože maročtí piráti ohrožovali evropský námořní obchod ve Středozemního moři i Atlantiku. Za podobných okolností napadly Maroko v roce 1836 válečné lodě Spojených států. Teprve poté se sultánoviovi podařilo zastavit piráty.

Během jeho panování došlo také ke konfrontaci s Francií, která v roce 1830 získala sousední Alžírsko. Maroko podporovalo alžírské hnutí odporu. V roce 1844 bylo marocké vojsko poraženo. Mírová smlouva z Tangeru pak upravila hranice s Alžírskem.

Přes všechny problémy se sultánovi podařilo omezit v Maroku moc evropských mocností.

Zdroj: Wikipedia