Když bývalo XIX. století

Ferdinand II

*12.2.1810 - † 22.5.1859

Ferdinand II byl od roku 1830 král obojí Sicílie.

V raných létech byl populární pro své liberální postoje. Poté, co v roce 1830 zdědil trůn, zahájil reformy. Snížit daně i výdaje, postavil první železnici v Itálii (mezi Neapolí a královským palácem), jeho loďstvo mělo první parník na italském poloostrově, zavedl telegrafické spojení mezi Neapolí a Palermem na Sicílii.

V roce 1837 ale nechal zakročit policii proti sicilským demonstratům požadujícím ústavu. Po několika podobných revolučních výbuších (např. v Salernu, nebo v Cilentu)byl dne 29. ledna 1848 nucený vyhlásit ústavu. Poté co poslanecká sněmovna však nesouhlasila s povahou přísahy a král odmítl kompromis, vrátili se do ulic nepokoje. Nakonec 13. března 1849 král nařídil armádě potlačit je a rozpustil národní shromáždění a vrátil se k absolutistimu.

V této době poskytl papeži Piu IX azyl na Gaetě, protože v Římě vypukli podobné nepokoje.

Mezitím 13. dubna 1848 vyhlásila Sicílie nezávislost. V reakci na to král shromáždil armádu o 20.000 mužů pod velením generála Carla Filangieriho a odeslal ji na Sicílii podmanit si liberály a obnovit svou autoritu. Po kampani trvající téměř devět měsíců Sicílie definitivně padla 15. května 1849.

Zdroj: Wikipedia