Když bývalo XIX. století

Matěj Havelka

*5.5.1809 - † 19.6.1892

Matěj Havelka byl český právník, politik a básník.

Studoval gymnázium v Jičíně, filozofii a práva v Praze. V letech 1839–1941 pracoval jako prozatímní magistrátní rada v Mirovicích, pak v Dobrušce a Nymburku. V roce 1848 byl na návrh Palackého zvolen do ústavodárného sněmu za čáslavský okres. Politicky byl zastánce pravice. Usiloval o zrušení roboty (přesněji výkup emfyteutického podvlastnictví), ale pouze za plnou náhradu, nikoliv jen za částečnou, jak navrhovali ostatní poslanci. Do diskusí přispěl vynikajícími právnickými znalostmi. Po vypuknutí říjnového povstání společně s Antonínem Strobachem uprchl z Vídně.

Roku 1850 se stal přísedícím u soudu v Rakovníku, členem obecní rady a nakonec i čestným občanem města. Roku 1855 přijal místo u krajského soudu v Písku, nejprve jako sekretář, pak rada. 20. března 1861 byl zvolen poslancem zemského sněmu za Písecko a později i poslancem říšské rady (funkci vykonával do roku 1885). Z Písku přešel do Prahy k obchodnímu soudu a do funkce rady vrchního zemského soudu. Dlouhá léta přednášel kandidátum soudnictví. Dlouhodobě předsedal Právnické jednotě. Po čtyřiceti letech státní služby byl vyznamenán řádem železné koruny 3. třídy, se kterým byl spojen dědičný šlechtický titul.

Patřil k zakladatelům české právnické vědy a literatury.

Zdroj: Wikipedia