Když bývalo XIX. století

Karel Klaudy

*30.12.1822 - † 11.2.1894

Karel Leopold Klaudy byl český pedagog, politik, starosta Prahy, advokát.

Po absolvování studia práv na pražské univerzitě pracoval krátce jako praktikant u zemského soudu, potom vyučoval na UK. Aktivně se účastnil politického dění, zejména v roce 1848; zasedal v ústavodárném sněmu ve Vídni a v Kroměříži; horoval pro liberální návrh na zrušení šlechtictví. Po rozpuštění sněmu byl soudním asesorem (přísedícím) v Příbrami později advokátem v Jičíně.

Od roku 1861 zasedal v zemském sněmu, krátkou dobu byl i říšským poslancem. V roce 1865 se přestěhoval do Prahy. V období od 7. ledna 1868 do 23. září 1869 byl pražským purkmistrem (starostou). V situaci kolem protestu proti zásahům místodržitelství rezignoval, byl znovu demonstrativně zvolen, ale funkci nepřijal. Byl také předsedou akciového družstva (to vzniklo po roce 1866) pro stavbu Železné lávky přes Vltavu v Praze.

Dr. Klaudy patřil k významným staročeským politikům (František Ladislav Rieger). V sedmdesátých letech ale již neskrýval sympatie k radikálům, jako byli např. Julius a Eduard Grégrovi či František Skrejšovský (vydavatel časopisu „Světozor“) a v roce 1879 se rozešel se staročechy. V roce 1883 pak odešel z politického života.

Karel Leopold Klaudy byl povýšen do rytířského stavu; v roce 1861 byl jmenován čestným občanem Blanska.

Zdroj: Wikipedia