Když bývalo XIX. století

František Škoda

*20.1.1801 - † 3.3.1888

MUDr. František Škoda plzeňský lékař, otec zakladatele Škodovky Emila Škody.

V r. 1814 absolvoval plzeňské gymnázium, pak navštěvoval filozofické lyceum a v r. 1821 odešel studovat do Vídně, kde byl v r. 1826 promován lékařem. Vrátil se do Plzně, ale již v r. 1831 byl poslán jako obvodní lékař do Haliče.

Po návratu byl nejdříve krajským fyzikem v Klatovech, potom se stal členem správní rady Městského pivovaru a byl zvolen poslancem do říšského sněmu.

V r. 1856 odešel do Chebu, kam byl přeložen jako krajský fyzik. V r. 1864 byl vyznamenán rytířským řádem císaře Františka Josefa a byl přeložen do Prahy jako místodržitelský rada a zemský zdravotní šéf. Za svoji činnost obdržel ještě řád Železné koruny III. třídy a v r. 1867 byl povýšen do dědičného stavu rytířského.

V r. 1872 odešel jako dvorní rada do výslužby a odjel ke svému bratru Josefovi do Vídně. Z Vídně dojížděl na statky svých synů a zemřel na jedné ze svých cest. Nejstarší z nich - František (*20. 1. 1801, +3. 3. 1888) se po vídeňských studiích vrátil domů jako lékař. V Plzni byl nejprve městským a později krajským fysikem. V roce 1831 působil také jako dozorčí lékař v době cholery v Haliči. Dne 11. 4. 1867 byl povýšen do rytířského stavu. Ženat byl nejprve s Annou rozenou Pivcovou, která však zemřela v roce 1836, druhou ženou mu byla Johanna roz. Říhová (*8. 2. 1820, +21. 1. 1854) z Plzně a z tohoto manželství se narodil budoucí zakladatel Škodovky - Emil.

Zdroj: lanius.kmp.plzen-city.cz;rodopisna-revue-online.tode.cz