Když bývalo XIX. století

Sir William Maynard Gomm

*1784 - † 15.3.1875

Sir William Maynard Gomm byl britský polní maršál.

Gomm vstoupil do armády v roce 1794, se zúčastnil expedice vévody z Yorku do Halandska (1799), do Francie a Španělska pod sirem James Pulteneyem (1801), do Hannoveru (1803), na Stralsund a Kodaň (1807). S Wellingtonem se zúčastnil Války na Pyrenejském poloostrově (1808-1814)

V roce 1815 bojoval v bitvě u Waterloo. V létech 1839-1842 velel britským oddílům na Jamajce a v letech 1842-1849 působil ve funkci 6. guvernéra na Mauriciu.

Během jeho pobytu na Mauriciu byla v roce 1847 vydána snad nejznámější známka na světě, Modrý mauricius. Mnoho z nich bylo použito na pozvánkách k plesu, který krátce po jejím vydání guvernér pořádal.

V roce 1851 nahradil generála sira Charlese Napiera v čele anglo-indické armády ve válce v Barmě. V roce 1855 se vrátil do Evropy, v roce 1868 byl jmenován polním maršálem a v roce 1872 se stal konstáblem londýnského Toweru.

Zdroj: Wikipedia