Když bývalo XIX. století

Hugh Gough

*3.11.1779 - † 3.3.1869

Hugh Gough, 1. Viscount Gough byl britský polní maršál.

Hugh Gough vstoupil do armády v roce 1794. Zůčastnil se bitvy u mysu Dobré naděje a dobytí Kapského města. V Jižní Americe se zůčastnil útoku na Puerto Rico, dobytí Surinamu a války na Staté Lucii.

S Wellingtonem se zúčastnil Války na Pyrenejském poloostrově (1808-1814). V bitvě u Talavera a na Nivelle byl těžce raněn.

V roce 1830 byl Gough povýšen na generálmajora. V roce 1837 byl poslán do Indie a jmenován velitelem divize v Madrasu. V roce 1841 mu bylo svěřeno velení pozemních sil v první opiové válce v Číně, kde porazil císařskou armádu. Po uzavření smlouvy z Nankingu v srpnu 1842 se britské síly byly stáhly. Za zásluhy byl Gough povýšen do šlechtického stavu a byl jmenován vrchním velitelem britských sil v Indii.

V roce 1845 v první anglo-sikhské válce byl úspěšný a nakonec v roce 1846 porazil Sikhi v bitvě u Sobraonu v Pandžabu.

Na podzim roku 1848 vypukla druhá anglo-sikhská válka. Po neúspěšné krvavé bitvě v Chillianwale byl odvolán. Ale ještě než se Gough o odvolání dozvěděl, porazil Sikhy v bitvě u Gujratu a Paňdžáb se dostal do sféry britského vlivu.

Gough se vrátil Evropy a stal se členem Sněmovny lordů. V roce 1862 získal hodnost polního maršála.

Zdroj: Wikipedia