Když bývalo XIX. století

Pierre-Joseph Proudhon

*15.1.1809 - † 19.1.1865

Pierre-Joseph Proudhon byl francouzský typograf a vzdělanec-samouk, raně socialistický myslitel.

Zpopularizoval tvrzení jako „vlastnictví je krádež“ a „Bůh je zlý“. Byl také vůbec prvním, kdo sám sebe nazval anarchistou, naplňuje tak poprvé pojem anarchie pozitivním významem. Je zakladatelem politicko-ekonomického systému, tzv. mutualismu a teoretikem samosprávy pracujících.

Proudhonovo dílo se odvíjí od dvou základních myšlenkových kategorií: individualismu a rovnosti. Odmítá nadvládu státní moci nad individuem a soukromé vlastnictví, ideální formou společnosti je podle něj volně provázané sdružení samostatně hospodařících rodin (tzv. federalismus). Domnívá se například, že velké podniky mají patřit všem, zatímco v malých podnicích má být pozice majitele rovná s pozicí jeho zaměstnanců.

V roce 1849 se snažil vytvořit Populární bankou (Banque du Peuple). Upsalo se přes 13.000 lidí (většinou zaměstnaců) ale vklady nedosáhly 50.000 franků a tak byl projekt zrušen.

Zdroj: Wikipedia