Když bývalo XIX. století

Alois Lexa von Aehrenthal

*27.9.1854 - † 17.2.1912

Alois Lexa von Aehrenthal byl český šlechtic a rakouský diplomat a politik.

Aehrenthal pocházel z nižšího německého šlechtického rodu v Čechách. Diplomatickou dráhu započal na vídeňském ministerstvu zahraničí, později se stal vyslancem v Bukurešti, pracoval jako velvyslanec v Petrohradě, v letech 1899-1906 bylo jeho úkolem zlepšení vzájemných vztahů mezi Rakouskem a Ruskem. V roce 1906 se stal ministrem zahraničí, kterým byl až do své smrtí v roce 1912.

Byl hlavním aktérem v krizi po anexi Bosny a Hercegoviny ze strany Rakouska-Uherska. Svou nekompromisní politikou výrazně přispíval k rostoucí mezinárodní izolaci Rakouska-Uherska před 1. světovou válkou.

Zdroj: Wikipedia