Když bývalo XIX. století

Albrecht Fridrich

*27.9.1854 - † 17.2.1912

Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský byl těšínský kníže, rakouský arcivévoda a vojevůdce. Syn arcivévody Karla.

Do armády nastoupil v roce 1836 a velmi rychle postupoval. V roce 1849 bojoval pod maršálem Radeckým v Itálii. Po potlačení povstání v Uhrách byl v roce 1851 jmenován jejjím guvernérem. Od roku 1860 se věnoval výhradně vojenské činnosti. Roku 1863 byl jmenován polním maršálem.

Za prusko-rakouské války v roce 1866 velel jižní armádě a porazil Italy u Custozzy. Po porážce Benedekovy armády u Hradce Králové převzal vrchní velení celé armády.

V roce 1867 na protest proti rakousko-uherskému vyrovnání odstoupil z velení a stal se generálním inspektorem armády.

Zdroj: Wikipedia a libri.cz