Když bývalo XIX. století

Adolf Pinkas

*27.1.1800 - † 28.9.1865

JUDr. Adolf Maria Pinkas byl český advokát a politik.

R. 1823 dosáhl hodnosti doktora práv a r. 1832 jmenován zemským advokátem.

V roce 1848 ze zůčastnil bouří. Byl členem svátováclavského výboru. Oproti zrušení roboty a poddanství požadoval Pinkas pouze "přiměřené opravy v poměrech selských". Zůčastnil se deputace do Vídně.

Byl zvolen do Národního výboru a do říšského sněmu. Ve Vídni i v Kroměříži patřil k pravici, pracoval ve výboru pro novou říšskou ústavu. Byl zastancem demokratických zásad a přívržencem decentralisace, ale nesouhlasil s federalistickým programmem Palackého - vytýkal mu, že centrální moc příliš oslabuje.

R. 1860 se Pinkas s Palackým stali zakladateli strany pokroku, která měla v programu spravedlivé zastoupení české strany v pražském obecním zastupitelství. Strana pokroku zvítězila, ale Pinkas byl zklamán. Počítal s tím, že bude zvolen purkmistrem, ale purkmistrem byl zvolen Pštros. Ctižádostivý Pinkas zanevřel na celou českou stranu a obhajoval centralistickou ústavu z 26. února 1861.

Zdroj: Ottův slovník naučný a prostor-ad.cz