Když bývalo XIX. století

Alois Borrosch

*1797 - † 1869

Alois Borrosch byl pražský knihkupec a továrník.

Patřil k umírněným pražským Němcům. V roce 1848 se stal členem národního výboru a poslancem říšského sněmu ve Vídni.

Podle Ottova slovníku naučného zasedal na pravici, podle Havlíčkových Národních novin patřil k levici.

6. října 1848 se snažil uklidnit vídeňskou lůzu, krterá po jeho odchodu napadla ministerstvo války a zavraždila ministra Latoura.

Po rozpuštění kroměříšského sněmu se vzdal politiky a založil v Praze továrnu na hospodářské stroje.

Zdroj: Ottův slovník naučný