Když bývalo XIX. století

Ernst von Violand

*1818 - † .1875

Ernst Franz Salvator von Violand byl rakouský revolucionář.

Pocházel z rodiny vyššího státního úředníka. Jeho pradědeček byl za věrné služby povýšen císařem Josefem II do šlechtického stavu.

Po studiu práv získal v roce 1844 doktorát a v roce 1848 byl zvolen do říšského sněmu. Říjnového povstání se zůčastnil na barikádách.

V únoru 1849 byl obviněn z velezrady a byl na něj vydán zatykač. Přes Slezsko a Lipsku utekl do Hamburku. V roce 1850 napsal své paměti. Později emigroval do Ameriky.

Zdroj: Wikipedia