Když bývalo XIX. století

Hans Kudlich

*25.10.1823 - † 11.11.1917

Hans Kudlich byl lékař a rakouský politik a revolucionář.

Hans Kudlich se narodil 1823 jako nejmladší z 11 dětí robotou povinného sedláka Johanna Kudlicha a jeho ženy Eleonory Marie, rozené Ulrichové, kteří drželi dva selské dvory. V letech 1842 až 1848 studoval Kudlich nejprve filozofii a pak práva na vídeňské univerzitě.

Hansův bratr byl poslancem na prvním zasedání německého parlamentu roku 1848 v kostele sv. Pavla ve Frankfurtu nad Mohanem.

Při demonstraci 13. března 1848 byl Kudlich před dolnorakouským zemským domem ve Vídni zraněn bajonetem, ale zůstal ve Vídni a jako člen studentské legie tu pokračoval v boji. V květnu odjel do Úvalna, aby se zde doléčil ze svého zranění a zde byl navržen jako kandidát pro volby do rakouského ústavodárného říšského sněmu.

V užší volbě 24. června uspěl v Horním Benešově v okrese Bruntál a stal se poslancem ústavodárného říšského sněmu. Jako nejmladší poslanec ústavodárného říšského sněmu podal Kudlich návrh na zrušení poddanských vztahů. Návrh zákona byl v lehce pozměněné podobě přijat a 7. září vstoupil v platnost.

Zůčastnil se říjnové revoluce 1848 ve Vídni. Snažil se vzbouřit horno- a dolnorakouské sedláky. Jako buřič byl pronásledován.

Po rozpuštění kroměřížského sněmu uprchl Kudlich do pruského Slezska a dále ke svému bratrovi do Frankfurtu nad Mohanem. Následně se účastnil povstání ve Falci (Pfälzischer Aufstand) a stal se členem prozatímní revoluční vlády. Nakonec utekl přes jihoněmecká města Donaueschingen a Freiburg do Švýcarska.

V letech 1849 až 1853 studoval medicínu v Bernu a Curychu, kde v březnu 1853 složil státní zkoušky. Na základě jeho účastni na říjnovém povstání ve Vídni a ve Falci byl Kudlich 1851 a 1854 v nepřítomnosti odsouzen v rakouském císařství k smrti. Poté odcestoval přes do USA a usadil se v Hoboken v New Jersey, kde provozoval lékařskou praxi. Brzy se stal zástupcem Němců v Hoboken, pomáhal založit četné německé spolky a školy. Zasazoval se také o zrušení otroctví a volbu Abrahama Lincolna prezidentem USA.

Ohrazoval se proti každému projevu antisemitismu, protože podle Kudlicha oslaboval síly němectví.

Poté co ho císař František Josef I. roku 1867 omilostnil a rozsudek smrti byl zrušen, navštívil se svými devíti dětmi několikrát svou starou vlast.

Zdroj: Wikipedia