Když bývalo XIX. století

Andreas von Gredler

*1.10.1802 - † 27.2.1870

Dr. Andreas von Gredler byl rakouský právník a politik.

Po absolvování práv pracoval v létech 1835-1865 jako právník ve Vídni.

V roce 1848 se aktivně zůčastnil povstání. Byl poslancem frankfurtského parlamentu a kroměřížského ústavodárného sněmu, kde patřil k levici. V roce 1863 se stal poslancem Tyrolského parlamentu.

Byl nejen uznávaným právníkem, ale i významným politikem. Pracoval jako rakouský císařský rada pro pozemkové vyrovnání.

V roce 1869 byl za své služby povýšen do šlechtického stavu.

Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon