Když bývalo XIX. století

Josef Lasser von Zollheim

*30.9.1814 - † 18.11.1879

Josef Anton Lasser von Zollheim byl rakouský právník a politik.

Studoval právo na univerzitě ve Vídni, v roce 1838 absolvoval. Pak vstoupil do státních služeb. V roce 1848 byl zvolen jak do frankfurtského Národního shromáždění, tak i do říšského sněmu; vybral si to druhé.

Pod Stadionem a Bachem pracoval na ministerstvu vnitra. Roku 1860 byl jmenován ministrem bez portfeje.

V létech 1868 až 1870 byl guvernérem v Tyrolsku. V roce 1871 se stal liberálním poslancem v parlamentu Horních Rakous a ve Sněmovně reprezentantů Státní rady. Ve stejném roce byl jmenován ministrem vnitra v kabinetu Auerspergově. V roce 1878 se stal členem Panské sněmovny.

Byl čestným občanem Innsbrucku (1869), Bad Ischlu (1871) a Steyru (1873).

Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon