Když bývalo XIX. století

František Brauner

*22.1.1810 - † 21.6.1880

František August Brauner byl český politik.

Doktor práv F. A. Brauner byl již od studií nacionalista. Účastnil se práce Průmyslové jednoty a jako jednatel Měšťanské besedy.

Už před rokem 1848 patřil mezi známé osobnosti. Spolek českých a německých radikálních se na něj obrátil při svolávání shromáždění na 11. březen svolal do Svatováclavských lázní. Brauner pomohl opravit a doplnit připravený návrh požadavků. Byl zvolen do Svatováclavského výboru, ve kterém vypracoval návrh druhé petice císaři. Podílel na formulování politického programu české liberální buržoazie. Pracoval v Národním výboru a v ústavodárném říšském sněmu.

V březnu 1849 se na pozvání ministra vnitra hraběte Stadiona účastnil ve Vídni práce na přípravě nových zákonů. Do roku 1853 pracoval v zemské vyvozovací komisi, která řešila problémy spjaté se zrušením roboty.

Jeho životním heslem bylo

Kdo chceš vlasti vděk si získat, přízeň doby nehledej.

V letech Bachova absolutismu se Brauner věnoval výhradně praxi advokáta.

V roce 1861 let do politiky vrátil. Byl poslancem zemského sněmu i říšské rady. Stál na konzervativním, staročeském křídle politického spektra. V 70. letech se vrátil k advokátní praxi.

Zdroj: libri.cz