Když bývalo XIX. století

Alois Trojan

*2.4.1815 - † 9.2.1893

Alois Pravoslav Trojan byl český právník a politik, ve své době jeden z nejváženějších českých veřejných činitelů.

Pocházel z rodiny rolníka a mlynáře. Studoval gymnázium ve Slaném a Praze, roku 1838 dokončil práva a nastoupil do státních služeb. Nejprve pracoval u magistrátu v Litoměřicích, spojeného s trestním soudem, a po složení soudcovských zkoušek u královské dvorní prokuratury v Praze. Tam se zapojil do českého kulturního života. Jeho přáteli byli například František Ladislav Rieger nebo Antonín Strobach. Vstoupil do Průmyslové jednoty, kde prosazoval české národní zájmy a pořádal sbírku na založení české průmyslové školy. Spolupořádal druhý český ples (1842) a byl jedním ze zakladatelů Měšťanské besedy (1845).

V roce 1848 byl důležitým organizátorem schůze ve Svatováclavských lázních (11. března). Stal se členem Národního výboru, čestným měšťanem Prahy a poslancem říšského sněmu.

Roku 1857 si otevřel notářskou kancelář v Rakovníku. Roku 1864 byl zvolen do městského zastupitelstva. V roce 1861 byl rovněž zvolen do českého sněmu za okresy Dobříš a Příbram.

V roce 1879 z Rakovníku odešel, aby přijal funkci poslance říšské rady. Patřil ke slovanské pravici, byl členem mladočeské strany. Roku 1890 ostře vystoupil proti staročechům, a tím i proti svému dlouholetému příteli Riegrovi, když tato strana souhlasila s rozdělením českých zemí podle dorozumívacího jazyka. O rok později porazil Riegra ve volbách.

Prosazoval rozdělení Karlo-Ferdinandovy university na českou a německou část a byl jednatelem Sboru pro vystavění Národního divadla. Působil v Národní jednotě severočeské, která prosazovala práva české menšiny v německy mluvících oblastech, a byl jedním z ředitelů Hypoteční banky Království českého. V prosinci 1887 získal řád železné koruny III. třídy jako nejstarší člen pražské notářské komory a za zásluhy v právní oblasti.

Zdroj: Wikipedia