Když bývalo XIX. století

Balthasar Šimunić

*1785 - † 1861

Balthasar Šimunić byl od roku 1846 generálem, roku 1848 jmenován podmaršálkem.

Za dobytí Trnavy získal rytířský kříž Marie Teresie. Roku 1850 povýšen do stavu svobodných pánů.

Roku 1861 vydal memoáry.

Zdroj: Otto