Když bývalo XIX. století

Karel Jaromír Erben

*7.11.1811 - † 21.11.1870

Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek.

Po svých studiích na gymnáziu v Hradci Králové a studiu práv v Praze byl zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea.

Roku 1848 se pustil Erben do politiky. V květnu byl poslán do Chorvatska aby obeznámil tamní občany s děním v Čechách a zároveň dopisoval do Prahy o důležitých věcech mezi Jihoslovany.

Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy a od roku 1864 se stal ředitelem pomocných úřadů pražských. Erben se také podílel na projektu vědeckého a kritického časopisu Obzor.

Ve svých studijních letech se Erben stýkal s Karlem Hynkem Máchou a později se také seznámil s Františkem Palackým, s nímž spolupracoval (mj. na přípravě českého diplomatáře) a jehož politickými názory byl trvale ovlivněn. Spory s Martinem Hattalou Erbena vyčerpávaly a přispívaly ke zhoršení jeho zdravotního stavu.

Zdroj: Wikipedia