Když bývalo XIX. století

Václav Bohuš

*0000 - † 5.3.1885

Rytíř Václav Bohuš z Otěšic (Wenzel Bohusch R. von Ottoschütz) byl posledním mužským potomkem rytářů Bohušů z Otěšic.

Roku 1864 se stal vrchním ředitelem české spořitelny v Praze. Byl purkrabím hradeckého kraje, c.k. dvorním radou a komořím a přísedícím zemského výboru království Českého.

Zdroj: otesice.cz