Když bývalo XIX. století

František Plaček

*20.4.1809 - † 2.9.1888

Rytíř František Plaček byl český právník a politik.

V roce 1833 absolvoval práva v Praze a nastoupil do zaměstnání ve státní správě. V letech 1838 – 1844 působil v Mladé Boleslavi. Roku 1844 získal pozici krajského sekretáře v Chrudimi. Aktivně se účastnil politického dění v roce 1848: s hrabětem Stadionem pracoval na návrhu obecního řádu, pak se podílel na činnosti Národního výboru a v červenci zasedal v říšském sněmu za okresy chrudimský, nymburský a benátský. Patřil ke slovanské pravici. V Kroměříži byl členem ústavního výboru a pracoval na obecním zřízení; po rozpuštění sněmu pokračoval v jednáních o zemském zřízení.

Stal se sekretářem vyvazovací komise (pro osvobození sedláků z poddanských závazků). Vedle toho působil i jako podkrajský v Březnici. Úřednickou kariéru dovršil v roce 1857 povýšením do funkce místodržitelského rady.

Plaček byl známou osobností českého veřejného života. Při odchodu do důchodu v roce 1876 dostal za zásluhy řád železné koruny. O rok později získal i šlechtický titul.

Zdroj: Wikipedie