Když bývalo XIX. století

Vilém II. Nizozemský

*6.12.1792 - † 17.3.1849

Vilém II. Nizozemský byl nizozemský král z dynastie Oranje-Nassau.

V létech 1840-1849 král Nizozemska, lucemburský velkovévoda a limburgský vévoda. Jako nsáledník nizozemského trůnu nesl v letech 1815–1840 titul kníže Oranžský.

V roce 1848 spolu s prvním ministrem Johanem Rudolfem Thorbeckem započal s ústavními změnami vedoucími k konstituční monarchii.

Zdroj: Wikipedie