Když bývalo XIX. století

Karl Medau

*1791 - † 16.2.1866

Karl Wilhelm Medau byl tiskař a litograf v Litoměřicích a v Praze.

Narodil se ve Štětíně v rodině krejčího Daniela Medaua, pocházejícího z Havelberku v Braniborsku. Vyučil se tiskařem a roku 1813 přišel do Litoměřic. Získal místo faktora v tiskárně Františka Karla Laubeho. Po Laubeho smrti se v roce 1816 oženil s vdovou po něm Elisabethou a stal se spolumajitelem podniku, který postupně rozšířil a přejmenoval na C.W. Medau. V Litoměřicích tak v roce 1820 vznikl nakladatelský podnik, který měl litografickou tiskárnu i knižní a umělecký obchod.

V roce 1826 převzal vydávání "Oekonomische Neuigkeiten" (Ekonomické novinky), které od roku 1811 vycházely v Praze u tiskaře Calveho. Roku 1833 začal vydávat časopis "Erinerungen" (Vzpomínky), vycházející od roku 1822 v nakladatelství A. Haase a synové v Praze.

Medau postupně vybudoval i další tiskárny, nejdříve roku 1842 v Praze, kde od roku 1846 tiskl pro Karla Havlíčka Borovského "Pražské noviny" a v Teplicích. Teplický podnik pracoval ale pouze po dobu lázeňské sezóny a personál se potom na zimu vždy přesunul do Litoměřic. Po roce 1848 došlo k celkovému úpadku firmy a jejímu majiteli zůstala pouze litoměřická tiskárna, kde roku 1850 začal tisknout "Gemeinnützeige Unterhaltungsblatt" (Obecně prospěšný zábavný list), zaměřený na beletrii a zemědělství jehož vyšlo celkem 22 čísel.

Od 5. června 1856 začal vydávat první litoměřické noviny Leitmeritzer Wochenblatt" (Litoměřický týdeník).

Karl Wilhelm Medau byl jedním z nejvýznamnějších vydavatelů té doby v Čechách. Současně byl jedním z prvých, kdo se pokoušeli tisknout časopisy a noviny.

Zdroj: litomerice-info.cz