Když bývalo XIX. století

František Vilém Tippmann

*11.6.1786 - † 2.6.1857

ThDr. František Vilém Tippmann byl katolický kněz.

  • 1809 vysvěcen
  • 1809-1816 farář v Loučné a v Božím Daru
  • 1824 kanovníkem metropolitní kapituly svatovítské
  • 1830 rektor magnificus pražské univerzity
  • Člen Českého musea a Matice české
  • 1833 biskup
  • 1833 světícím biskupem pražské arcidiecéze
  • 1836-1857 děkanem kolegiátní kapituly staroboleslavské
  • 1849 generální vykář pražské diecéze
  • Pohřben na Malostranském hřbitově; pomník je od Ignáce Platzera ml.
Zdroj: V.Petera:Géniové církve a vlasti