Když bývalo XIX. století

Arcivévoda František Karel

*17.12.1802 - † 8.3.1878

František Karel Josef Habsbursko-Lotrinský byl rakouský arcivévoda a otec rakouského císaře Františka Josefa I.

František Karel byl druhorozený syn císaře Svaté říše římské Františka II. (1768-1835), který je spíše znám pouze jako rakouský císař František I., a jeho druhé manželky, princezny Marie Terezy Neapolsko-Sicilské (1772-1807).

4. listopadu 1824 se František Karel ve Vídni oženil s bavorskou princeznou Žofií (1805-1872), dcerou bavorského krále Maxmiliána I. Josefa a jeho druhé ženy, princezny Karolíny Bádenské.

V dějinách Habsburské monarchie nehrál žádnou významnou roli, byl pouze bratrem rakouského císaře a později se stal otcem dalšího rakouského císaře. Po bratrově abdikaci na rakouský trůn, se pod Žofiiným vlivem 2. prosince 1848 vzdal trůnu ve prospěch syna Františka.

Velmi se zajímal o kulturu a umění. Často vystupoval jako patron umění a na jeho počest je v Linci po něm pojmenováno proslulé muzeum, Francisco-Carolinum.

Zemřel ve Vídni roku 1878, pravděpodobně na rakovinu střev. Přežil jak svou ženu, která zemřela v roce 1872, tak všechny své sestry.

Zdroj: Wikipedie