Když bývalo XIX. století

Bertalan Szemere

*27.8.1812 - † 18.1.1869

Bertalan Szemere byl maďarský básník a nacionalista, v letech 1848-1849 byl v revoluční vládě.

Szemere pocházel z chudé šlechtické rodiny. Studoval v Miskolci, Késmároku a Sárospataku. V roce 1832 absolvoval Szemere jako právník a začal pracovat v Bratislavě. V roce 1835 cestoval po celém světě a navštívil mimo jiné Berlín, Amsterdam, Dublin, Lausanne, Paříži a Londýně.

V roce 1840 vydával deník Utazás külföldön ("Cestujeme do zahraničí"), který jej proslavil a stal se členem Maďarské akademie věd.

V letech 1841-1847 byl jmenován soudcem ve kraji Borsod. Byl jeden z nejdůležitějších vůdců opozice ve sněmu 1843-1846 a 1847-1848.

V roce 1848 byl Szemere ministrem vnitra a měl za úkol vytvořit nový parlament. Po maďarské kapitulaci uprchl do Turecka a později do Paříže. V roce 1851 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Szemere podporoval rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867 a díky tomu se zhoršily jeho vztahy s Kossuthem.

V roce 1865 Szemere úspěšně požádal o odpuštění, ale v té době byl už duševně nemocný.

Zdroj: Wikipedie