Když bývalo XIX. století

Vilém Gauč

*27.10.1816 - † 11.9.1866

Vilém Gauč byl český revolucionář.

Stál u zrodu české politické společnosti Český Repeal. Je autorem českého provolání Pražanům, ve kterém je zval k památné schůzi 11. března 1848 ve Svatováclavských lázních. Za následné revoluce byl zvolen poručíkem Národní gardy. V květnu 1849 (prozrazení tzv. májového spiknutí) byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, jenž mu byl změněn na dlouholeté vězení. Po šesti letech byl propuštěn a již jako vdovec přišel do Unhoště, kde pracoval jako koncipient u místního notáře (byl nedostudovaný právník). Zemřel na choleru, která se na Unhošťsku rozšířila v době prusko-rakouské války.

Zdroj: muzeumunhost.wz.cz