Když bývalo XIX. století

Karel Sladkovský

*22.6.1823 - † 4.3.1880

JUDr. Karel Sladkovský byl český novinář a politik.

Navštěvoval maltézskou školu a později gymnázium na Malé Straně. Pro další vzdělávání si vybral advokacii, kterou studoval ve Vídni. V roce 1848 se vrátil do Prahy.

V Praze se začal zajímat o politiku. Je zvolen mezi zástupce studentů a je v deputaci ke knížeti Alfredu Windischgrätzovi, která požadovala vydání zbraní k uhájení ústavy. Zúčastnil se bojů na pražských barikádách. Poté byl zvolen k deputaci do Vídně žádat za odvolání Lva Thurna a knížete Windischgrätze z jejich úřadu v Čechách. Po kapitulaci Prahy byl na něj vydán zatykač. Z Vídně se proto vrátil až po vídeňských nepokojích.

Po vypuknutí říjnové revoluce se dobrovolně postavil před vojenskou vyšetřující komisi na Hradčanech. Jeho vyšetřování bylo ukončeno amnestií v roce 1849. Na začátku roku 1849 byl zvolen do výboru Slovanské Lípy a do výboru studentského spolku, kde se stal místopředsedou. Po prohlášení druhé obleženosti pražské byl 10. května 1849 zatčen. Proces, během kterého dvakrát vážně onemocněl, trval dva roky. Dne 20. srpna 1850 byl zveřejněn jeho trest smrti provazem za velezradu, byl však zmírněn na 20 let těžkého žaláře. Byl odvezen na olomouckou pevnost kde strávil 8 let.

Po amnestii 13. května 1857 se vrátil do Prahy. Roku 1860 se vrátil do politiky a pracoval v redakcích časopisů Čas a Hlas. Měl výborné řečnické nadání, promlouval na různých shromážděních.

V roce 1862 byl zvolen poslancem. Spoluzakládal stranu Mladočeši a v roce 1874 se stal jejím prvním předsedou. V pozdějších letech se přikláněl k austroslavismu.

Byl významným představitelem Českého národního obrození.

Zdroj: Wikepedia