Když bývalo XIX. století

Ferdinand Pravoslav Náprstek

*24.5.1824 - † 16.8.1887

Ferdinand Pravoslav Náprstek, vl. jm. Ferdinand Fingerhut, byl český pivovarský podnikatel, mecenáš hudby a divadla a propagátor francouzské kultury.

Pocházel z pivovarnické rodiny, byl starším bratrem Vojty Náprstka. Studoval techniku a po jejím absolvování vycestoval na zkušenou do Německa a Francie. Po návratu do prahy se zapojil do řízení rodinného pivovaru. Revolučních událostí v roce 1848 se účastnil jako velitel 17. setniny národní obrany, po porážce povstání byl několik let pod policejním dohledem.

Po roce 1870 se vzdal pivovarského podnikání a odjel do Paříže, která se mu stala druhým domovem. Působil jako předseda a později podporovatel pařížské Českomoravské besedy.

Po otevření Národního divadla se vrátil do Prahy. Finanční podporou a rozsáhlými znalostmi v umělecké oblasti si získal velkou vážnost u dramatických umělců i hudebníků. Angažoval se i v česko-francouzských vztazích; zasazoval se, aby bohaté české rodiny posílaly dcery na vychování raději do Francie než do Německa.

Zdroj: Wikepedia